www.iliadkultur.com    

  Blogg                                                                  

  Kontakt                                              Karl Nicklas Gustavsson - tonsättare & producent               

                                                             

 

   

                                                                                                                                                        

"Jag har varit verksam som tonsättare sedan mitten av 90-talet.  Min verklista inkluderar kammarmusik, sånger, symfoniska verk, körverk samt ett stort antal miniatyrer för soloinstrument, piano och orgel. För mig är musikhistorien en verktygslåda där jag kan finna redskap för att förmedla och förverkliga idéer. Traditionen får aldrig vara en soffa, det måste vara en trampolin.                  Musik måste formuleras så att den blir uppenbar för musikern och tillgänglig för lyssnaren. Det innebär inte att man avstår från att utmana sina lyssnare och musiker, utan snarare att man bygger upp förväntningar som man sedan bekräftar eller kullkastar. Förväntningar är en förutsättning för musikalisk kommunikation." -KNG-

 

t=